THE ADVENTURE STARTS HERE…

Putovanja

U svojoj novoj ponudi kompanija latinoffroad nudi samo jednu vrstu putovanja a to je spiritualno putovanje. Ovu odluku smo doneli posle sedam godina konvencionalnog putovanja koje nam je donelo izobilje prelepih uspomena, avantura, poznanstava, prijateljstava, zgoda i nezgoda. Krstareći putevima Južne Amerike shvatili smo da ona ima mnogo više za ponuditi sem fotografisanja i uživanja u hrani, prizorima, i lokalnim kulturama.

 

Prolazeći više puta kroz pojedina mesta došli smo do spoznaje da iz nekih tačaka u Južnoj Americi izvire jaka energija, koja se uz malo volje, može upotrebiti za dizanje svesti i budjenje duha.
Samim tim odlučili smo da evoluiramo zajedno sa našim saznanjima, koja su se definitivno pomerila od pre sedam godina, kad smo i započeli prva putovanja. Trenutno u nama tinja neodoljiva želja da nova saznanja podelimo sa ljudima koji su takodje osetili potrebu za promenama u životu koje se ne odnose na materijalni aspekt.
To je glavni razlog što smo koncept kompanije sa hedonisticckog načina putovanja preusmerili u duhovno traganje.
Putovanja koja trenutno nudimo bazirana su na ideji svesne konceptualnosti a ne konceptualne svesnosti, što znači da tokom puta nema religijskih učenja i dogmi, već su putovanja bazirana na slobodnim zapažanjima, procenama i osećanjima putnika.

 

Putovanja takodje nisu unapred organizovana, tako da ne postoji precizan plan noćenja i obedovanja, te samo posle nekoliko dana, dolazi do potpunog prepuštanja flow-u, i put počinje da vodi nas a ne mi njega.
Naravno da je svrha putovanja poseta snažnim energetskim tačkama u Južnoj Americi, tako da se destinacije znaju, kao sto je bolivijska dzungla kod Santa Kruza, La Pâz, jezero Titikaka, Maču Piču i Naska, Bariloće, El Kalafate, El Čalten, Ušuaja, ali gde ćemo usput spavati, jesti, meditirati, praviti piknike, spremati hranu, praktikovati jogu, prepustili smo momentu, intuiciji i osećanjima.

Da bi se naša ideja iz misli efikasno pretočila u stvarnost, posle dosta ekeperimentisanja, probavanja, ponavljanja, shvatili smo da je potrebno ispuniti nekoliko uslova:
-nema upotrebe droga klase A
-apstinencija od alkohola
-ishrana bazirana na vegetrijanskoj dijeti(minimum 50% ishrane treba da bude vegeterijanska živa hrana,a ostalo je slobodna volja putnika, što uključuje sve vrste mesa i ostalih namirnica životinjskog porekla)

 

Tokom putovanja putnici su obavezni da ispune prva dva zahteva a u vezi ishrane moguća je tolerancija.
Posebno svetlo bacamo na ceremoniju ayahaske kojoj se po želji putnika može prisustvovati u Kusku( Peru) pod vodjstvom proverenog šamana-maestra Migela.
Putovanja počinju u Buenos Airesu i završavju se u Limi(Peru) ili u Ušuaji(Patagonija)
Idealno trajanje jednog putovnja je tri nedelje a po potrebi moguće su modifikacije.